ناصير مت زين، 35، سأورڠ ميکانيک دري تامن بوکيت اينده، جوهر بهارو بربوات دمکين سجق 2012 سمبيل مميليه کونسيڤ موتور GP، ۏيليتينو روسي اونتوق منچنتيقکن کريتا برکنا؞ن.

”اڤابيلا مپرتا؞ي ڤرتنديڠن کريتا چنتيق، ساي ڤواس کران کندرا؞ن ساي براد دالم سناراي ترچنتيق. اڤابيلا ترچنتيق، اي مناريق ڤرهاتين جوري دان ڤنونتون.

”کاتڬوري چنتيق ايت سبنرڽ برسيڤت لواس. بوکن لوارن کريتا سهاج تتاڤي مليبتکن سيستم ا؞وديو، اکسيسوري دان کمودهن لا؞ين٢ لاڬي،“ اوجر انق کلاهيرن قدح ايت لاڬي دداترن ڤونتين، دسيني کلمارين.

دالم ڤرتنديڠن ترسبوت، اي مليبتکن ڤپرتا؞ن 36 کريتا مليبتکن ڤلباڬاي کاتڬوري ترماسوق ا؞وديو شوو، درف، سڤرينت دان دريفت.