بايي ڤرمڤوان ايت دتموكن سأورڠ سوري رومه كيرا٢ ڤوكول 10.30 ڤاڬي كتيک برجالن كاكي دالم ڤرجالنن ڤولڠ كرومه دري سبواه كداي رونچيت دجالن لڠكاسوک.

كتوا ڤوليس دا؞يره جوهر بهارو سلاتن، اسيستن كيميسيونر شاهورينين جا؞يس بركات، ڤڠادو براوسيا 53 تاهون ايت مندعوا سوارا تاڠيسن بايي دڤرچايا؞ي براوسيا تيڬ هاري ايت ممبواتكنڽ برڤاته باليق كتمڤت كجادين.

كتيک وانيتا ايت منوجو كلوكاسي كجادين، دي ترنمڤق بايي ڤرمڤوان ددالم سبواه بيڬ برورنا ڤوتيه چورق ميره جمبو دتڤي جالن ترسبوت دان ممعلومكن ڤنموان ايت كڤد ڤكرجا بيڠكيل يڠ برهمڤيرن.

”ڤكرجا بيڠكيل ايت ممباوا بايي ترسبوت كتمڤت كرجاڽ سبلوم ممبرسيهكن دان ممبريكنڽ سوسو. للاكي براوسيا 36 تاهون ايت كمودينڽ مڠهوبوڠي ڤوليس اونتوق تيندقن سلنجوتڽ،“ كاتاڽ دالم ساتو كپاتا؞ن هاري اين.

شاهورينين بركات، بايي ڤرمڤوان ايت براد دالم كأدا؞ن صيحت دان با؞يق سوقتو دجومڤا؞ي دان دباوا كجابتن كچمسن هوسڤيتل سلطانه امينه (HSA) دسيني اونتوق راوتن سوسولن.