ڤروڬرم جوالن يڠ برمولا دري ڤوکول 8 هيڠڬ 11 ڤاڬي ايت مناورکن ڤلباڬاي بارڠن کڤرلوان داڤور سڤرتي ايم سڬر، ميپق ماسق، ڬولا، تڤوڠ، برس دان سايور.

دفهمکن لبيه 6,000 تلور ايم، 1,000 کيلوڬرم ميپق ماسق، تڤوڠ سرتا تيڬ تن برس دان ايم سڬر دجوال دالم تيمڤوه ترسبوت.

ڤروڬرم يڠ دمرياهکن دڠن کحاضيرن لبيه 1,000 ڤندودوق ايت منداڤت سوکوڠن درڤد ڤلباڬاي اڬينسي سڤرتي لمباڬ ڤماسرن ڤرتانين ڤرسکوتوان، لمباڬ کماجوان ايکن مليسيا، ڤجابت کمنترين دالم نڬري، کوڤراسي دان کڤڠڬونا؞ن، ڤادي برس ناسيونل برحد دان ڤاسر راي Giant.

اهلي ديوان اوندڠن نڬري چوڤيڠ، اسمايزا برکات، ڤروڬرم يڠ دأداکن ايت ممبوقتيکن کراجا؞ن سنتياس ڤريهاتين ممبنتو رعيت مريڠنکن کوس ڤربلنجا؞ن.