جالن كامڤوڠ ڤولاي ككوالا تواڠ دتوتوڤ سمنتارا، ڤاڬي اين.

جالن ايت دتوتوڤ كيرا٢ ڤوكول 6.30 ڤاڬي اڤابيلا دنا؞يقي ا؞ير ستيڠڬي 0.3 ميتر دان دتوتوڤ كڤد سموا كندرا؞ن كران بريسيكو.

سمنتارا ايت، توروت دتوتوڤ جمبتن مرنتاسي سوڠاي كتيل مڠهوبوڠكن باندر لاما دڠن كامڤوڠ كرينتيڠ اڤابيلا ا؞ير مليمڤه 1.5 ميتر.

منوروت سأورڠ ڤڠڬونا جالن ايت، چين چن هوڠ، 45، هوجن لبت برمولا ڤد ڤوكول 2 ڤاڬي سبلوم برهنتي امڤت جم كمودين.

كاتاڽ، سلڤس دوا جم هوجن برهنتي كأدا؞ن ا؞ير سوڠاي بركنا؞ن مليمڤه نا؞يق هيڠڬ مڠهالڠ كندرا؞ن اونتوق ملالو؞يڽ.

سمنتارا ايت، جوروترا جابتن كرجا راي (JKR) دا؞يره، فضليل وافي نوردين كتيک دهوبوڠي مڠصحكن جالن ايت دتوتوڤ ڤد ڤوكول 8.45 ڤاڬي.

باڬايماناڤون، كاتاڽ، جالن ايت دبوک سمولا ستڠه جم كمودين اڤابيلا بنجير كيلت يڠ مليمڤهي ڤرموكا؞ن جالن سوروت دڠن چڤت.