منتري ڤرتانين دان ايندوستري اساس تاني، داتوق سري احمد شابري چيق برکات، اڤليکاسي ايت برتوجوان منجناماکن سمولا ڤاسر تاني يڠ سلاما اين هاڽ دلقساناکن سچارا تراديسيونل دکاوسن-کاوسن ستمڤت.

منوروت احمد شابري، اڤليکاسي ايت باکل منجادي ڤندوان کڤد رعيت اونتوق مڠتاهو؞ي کدودوقن دان کأيستيميوا؞ن 986 ڤاسر تاني يڠ اد دنڬارا اين.

”سکارڠ اين ڤمباڠونن اڤليکاسي ايت سدڠ دالم ڤريڠکت اخير ڤرلقسانا؞ن دان کيت جڠکاکن داڤت دلنچرکن مچ اين.

”سلا؞ين کدودوقن دان کأيستيميوا؞ن ڤاسر تاني ترليبت، اڤليکاسي ايت جوڬ توروت مڠاندوڠي هرڬ سماس بارڠن. ڤتا لوکاسي، وقتو اوڤراسي، ڬامبر ڤاسر تاني دان رنکيڠ مات يڠ دڤراوليه حاصيل اوندين ڤڠونجوڠ،“ کاتاڽ.

بلياو برکات دمکين ڤد سيدڠ اخبار سلڤس مراسميکن مجليس ڤچه تانه ککل کامڤوڠ ڬاجه دسيني هاري اين.

يڠ توروت حاضير، تيمبلنڽ يڠ جوڬ اهلي ڤرليمن ڤاسير سالق، داتوق سري تاج الدين عبدالرحمن دان ڤڠروسي لمباڬ ڤماسرن ڤرتانين ڤرسکوتوان (FAMA)، تن سري بدر الدين اميرالدين.