دالم كجادين كيرا٢ ڤوكول 1 ڤاڬي ايت، مڠسا براوسيا 24 تاهون يڠ سدڠ دالم ڤروسيس ڤنچراين دكاتاكن دسرڠ بكس سواميڽ براوسيا 39 تاهون كتيک براد دكاوسن رومهڽ.

منوروت كتوا ڤوليس دا؞يره بارت دايا، سوڤرينتندن  إي. انبالاڬن بركات، سوسڤيک مپرڠ مڠسا كران دكاتاكن تيدق برڤوان هاتي سلڤس بكس ايستريڽ ايت ددعوا ممڤوپا؞ي هوبوڠن دڠن للاكي لا؞ين سجق دوا تاهون لالو.

ڤد اولڽ كيت منريما لاڤورن برلاكو كجادين راڬوت، نامون سلڤس سياستن لنجوت، مڠسا ممعلومكن دي دسرڠ دڠن سبيله ڤيساو اوليه بكس سواميڽ.

”سوسولن ايت، كيت ملنچركن ڬرقن ممبورو سوسڤيک يڠ كمدينڽ برجاي دتاهن دهادڤن سوراو جالن مچچالوم دسيني،“ كاتاڽ كڤد ڤمبريتا دسيني هاري اين.

منوروت انبالاڬن، سوسڤيک توروت مڠاكو منتق بكس ايستريڽ ايت دان ڤوليس توروت مرمڤس سبيله ڤيساو يڠ دڬوناكن دالم كجادين ترسبوت.

تمبهڽ، سوسڤيک يڠ ممڤوپا؞ي امڤت ريكود جنايه ترماسوق بركا؞يتن داده توروت مڠالمي لوک٢ دبهاڬين تاڠن دڤرچايا؞ي كران برڬلوت كتيک كجادين ايت.

كاتاڽ، ايستري سوسڤيک يڠ ڤاره دهانتر كهوسڤيتل ڤولاو ڤينڠ (HPP) اونتوق راوتن لنجوت دان كيس ايت دسياست دباوه سيكشن 326 كانون كسيقسا؞ن.