بڠكاي ايكن لومبا٢ جنيس Porpois Ambu سڤنجڠ 140 سينتيميتر ايت دتموكن كيرا٢ ڤوكول 4.30 ڤتڠ اوليه نلاين تمڤتن يڠ براد دڤنتاي بركنا؞ن.

سقسي يڠ جوڬ ڤندودوق ڤنتاي تانه ميره، ازمي ليمن، 50، ممبريتاهو، دي برسام سأورڠ لاڬي نلاين منجومڤا؞ي بڠكاي ايكن ترسبوت كتيک ممنچيڠ دڤنتاي.

منوروتڽ، سماس دتموكن، ايكن ترسبوت سوده ماتي تردمڤر نامون تياد سبارڠ كسن كچدرا؞ن ڤد بادنڽ.

ساي كمودين ممبريتاهو راكن٢ نلاين لا؞ين سبلوم ممعلومكن ڤنموان ايكن ايت كڤد جابتن ڤرايكنن اونتوق تيندقن لنجوت،“ كاتاڽ كتيک دتمو؞ي ڤمبريتا دسيني ڤتڠ ايت.