منتري بسر داتوق سري احمد رازيف عبدالرحمن بركات اينيسياتيف ايت جوڬ ڤد ماس سام ممبري هارڤن دان منانم ايمڤين برسام رعيت اونتوق تروس منچورق زمان يڠ لبيه بايق دمي ڬينراسي واريثن كلق.

”سأيڠت ساي اينيله كالي ڤرتام كيت اداكن ايكسڤو يڠ سبڬيني بسر هيبت دان ڤادت درڤد سڬي قاعده ڤرسمبهن كڤلباڬاين ڤڠيسين دڠن ڤڠليبتن بڬيتو باپق ڤيهق.

”سكيراڽ اد سكلوميت كبايقن يڠ كيت ڤراوليه درڤد كونجوڠن كأيكسڤو اين اي اداله حاصيل كبايقن اوسها سموا ڤيهق ترماسوق باريسن كڤيمڤينن نڬري ڤارا ڤڬاواي دان كاكيتاڠن كراجان سرتا سلوروه رعيت يڠ تله برسام-سام مماجوكن نڬري دان نڬارا“ كاتاڽ.

بلياو بركات دمكين كتيک براوچڤ دالم مجليس ڤراسمين ايكسڤو ترڠڬانو 2018 يڠ دراسميكن تيمبلن ڤردان منتري داتوق سري دوكتور احمد زهيد حميدي دڤكارڠن كومڤليک س سوكن نڬري دڬوڠ بادق دسيني سمالم.

يڠ حاضير سام ستياوسها كراجان نڬري داتوق وان نواواي وان اسماعيل يڠ دڤرتوا ديوان اوندڠن نڬري داتوق محمد زوبير امبوڠ دان باريسن ايكسكو كراجان نڬري.