كيرا٢ 1,000 ڤنياڬ ممبنجيري لوكاسي سأول ڤوكول 7.30 ڤاڬي اونتوق ممبوات سيمقن سبلوم مپقسيكن ڤروسيس ڤڠوندين اوليه ديوان باندراي كوالا لمڤور (DBKL) يڠ برمولا ڤوكول 9.30 ڤاڬي.

ڤنمبهن 119 تاڤق نياڬ ايت منجاديكن جومله كسلوروهن تاڤق يڠ دسدياكن DBKL كڤد ڤنياڬ دان ڤنجاج بركنا؞ن برجومله 344 ڤيتق.

DBKL ڤد 1 اڤريل لالو ممڤراونتوقكن 225 تاڤق ڤرنياڬا؞ن ملالو؞ي سيسي چابوت اوندي يڠ مپقسيكن ببراڤ اينديۏيدو منچتوسكن ڤروۏوكاسي كران تيدق برڤواس هاتي دڠن كڤوتوسن ڤيهق بركواس تمڤتن مميندهكن لوكاسي بازر دري جالن تونكو عبدالرحمن.

سلڤس مڠمبيل كيرا ادوان دان ممڤرتيمبڠكن رايوان ڤنياڬ، DBKL برستوجو ممڤراونتوقكن لوت نياڬ تمبهن.

ڤد تاهون اين، DBKL ممڤركنلكن سيستم ڤرموهونن سچارا دالم تالين يڠ دبوک ڤد 15 فيبرواري سهيڠڬ 21 مچ لالو.