بڬيندا برتيته هيبه ڤرلو دليهت سباڬاي ساتو درڤد قاعده ڤلڠكڤ كڤد سيستم ڤڠوروسن ڤڠاڬيهن هرتا سلا؞ين ممودهكن اوروسن ڤرڤيندهن ميليق.

”هيبه ممبوليهكن سسأورڠ إسلام منتڤكن اڬيهن هرتاڽ كتيک دي ماسيه هيدوڤ، يڠ داڤت مڠهيندركن درڤد برلاكوڽ ڤربالهن دالم كالڠن واريث سلڤس كماتين،“ تيته بڬيندا دالم مجليس ڤلنچرن ڬرقن كسدرن هيبه، ڤريڠكت نڬري دديوان بڠکويت، باڠونن ڤيراق دارالرضوان دسيني هاري اين.

تيته بڬيندا، ڤلنچرن ڬرقن كسدرن هيبه باڬي ممنوهي ليم متلمت اوتام انتاراڽ ممڤركنل دان مپدركن اومت إسلام مڠنا؞ي هيبه.

ڬرقن ايت جوڬ برمتلمت اونتوق مڠهيندر اتاو ممينيمومكن اومت إسلام درڤد مڠهادڤي مسئله اڬيهن هرتا ڤوساک سلڤس كماتين ڤميليق هرتا سلا؞ين برتوجوان اونتوق ممبيمبيڠ سرتا مڠڬالقكن اومت إسلام ملاكوكن هيبه كتيک ماسيه هيدوڤ، تيته بڬيندا.