اولر سڤنجڠ ليم ميتر دان سبرت 30 كيلوڬرم ايت دتموكن اورڠ عوام يڠ سدڠ برجوڬيڠ دالم كأدا؞ن تيدق ممڤو برڬرق دكاوسن انق سوڠاي دكاوسن ترسبوت، سبلوم مڠهوبوڠي ڤاسوقن اڠكتن ڤرتاهنن عوام مليسيا (APM).

ڤڬاواي APM دا؞يره كوالا مودا، كيڤتن (PA) ازاهر احمد بركات، اولر ايت برجاي دتڠكڤ سبا؞يق سهاج ليم اورڠ اڠڬوتا سكواد براۏو دكتوا؞ي اوليه سرجن (PA) ايزون مجيد سمڤاي دسيتو ڤد ڤوكول 9.48 ڤاڬي.

”اڠڬوتا ڤاسوقن يا؞يت ڤڬاواي وارن II (PA) محمد عزمي شفيعي، كورڤرل (PA) زيتون محمد علي، لنس كوڤرل (PA) سيتي باريه ابو بكر دان ڤريبيت (PA) ازرول ازري عزمي تروس برڬڬس كلوكاسي سجوروس منريما ساتو ادوان درڤد ڤڠونجوڠ دڤوست ريكرياسي ايت.

”اڠڬوتا APM تربابيت كمودين منڠكڤ اولر ساوا ترسبوت يڠ ماسيه هيدوڤ دان دلڤسكن كهابيتتڽ يڠ لبيه سلامت،“ كاتاڽ كتيک دتمو؞ي دسيني.

منوروت بلياو، كتيک دتموكن، ريڤتيليا ترسبوت مڠالمي كسن لوک تراوتام دبهاڬين ڤروت يڠ دڤرچايا؞ي عاقبة دسرڠ اوليه سكومڤولن بابي لا؞ين.