منتري بسر، داتوق سري محمد خالد نوردين برکات، ماجيقن ڤرلو سداي اوڤاي مڠمبيل دان مڠڬوناکن تناڬ کرجا تمڤتن دڠن مناورکن ڬاجي کومڤتيتيف سرتا کباجيقن يڠ تربا؞يق.

”ساي ساڠت مڠهارڤکن ڤارا ماجيقن تيدق سسکالي مڠمبيل جالن موده دالم ملاکوکن ڤرنياڬا؞ن، ڤستيکن کيت تيدق ترلالو چڤت مميليه ڤکرجا اسيڠ.

”ساي يقين ڬرادوان دان انق مودا کيت تيدقله ترلالو لمه اتاو ’دمنديڠ‘. سوده ڤستي سڬالا ڤرمينتا؞ن دان جڠکا؞ن مريک مناسبه دان برسسواين دڠن کأدا؞ن دان ڬاي هيدوڤ سماس،“ کاتاڽ سماس مراسميکن کمبارا کرجاي سواداي انسان جوهر 5.0، دسيني سبنتر تادي.

يڠ توروت حاضير، ڤڠروسي جاوتنکواس ڤرڤادوان دان سومبر ما؞نسي نڬري، ار. ۏيديانادن سڤيکر ديوان اوندڠن نڬري، تن سري محمد عزيز ڤڠوروس بسر اونيت سواداي انسان نڬري، سوحايري هاشيم دان ڤڬاواي دا؞يره باتو ڤاهت، حفيظ احمد.

همڤير 50 اڬينسي کراجا؞ن دان سواستا مپرتا؞ي کمبارا برکنا؞ن يڠ مروڤاکن تاهون کليم ڤڠنجورن دڠن مناورکن 10,000 ڤلواڠ ڤکرجا؞ن.