شيخ اسماعيل محمد اسماعيل، 76، مروڤاكن انق جاتي دوڠون، ترڠڬانو منريما انوڬره ترسبوت سوسولن سومبڠن بلياو ممڤرتيڠكتكن شعار إسلام ددالم دان لوار نڬارا.

”ساي مپرو كڤد اومت إسلام دولايه ڤرسكوتوان دان مليسيا اڬر كيت تروس ككلكن كهرمونين دان كروكونن هيدوڤ سڤرتي يڠ كيت كچڤي سلاما اين.

”اڤ يڠ كيت تريما اين اداله كورنيا الله دان كرجا كرس رعيت نڬارا اين. ساي هارڤ رعيت ولايه ڤرسكوتوان دان مليسيا اكن تروس ممڤرتاهنكن إسلام يڠ كيت چينتا؞ي درڤد دچمري.

”ساي ترهارو دڠن انوڬره يڠ دتريما سمڤنا مجليس سمبوتن مع الهجرة تاهون اين. سموڬ دڠن انوڬره اين دبري كقواتن اوليه الله اونتوق بربقتي ڤد نڬارا، بڠسا دان اڬام،“ كاتاڽ.

بلياو ممباوا ڤولڠ واڠ توناي RM5,000، كڤيڠن امس، ڤيالا دان سيجيل ڤڠهرڬا؞ن يڠ دسمڤايكن اوليه منتري دجابتن ڤردان منتري، داتوق سري دوكتور مجاهيد يوسف دالم مجليس سمبوتن مع الهجرة ڤريڠكت ولايه يڠ برلڠسوڠ دمسجد ولايه ڤرسكوتوان، دسيني هاري اين.