ككچيوا؞ن ايت دظاهيركن كتواڽ، داتوق دوكتور اشراف وجدي دوسوقي يڠ ممبريتاهو، سجق اول لاڬي، ڤمودا UMNO براس امت چوريڬ اڤابيلا منتري دجابتن ڤران منتري مڠعمومكن ڤميندهن اتاو ڤنجوالن اسيت٢ تابوڠ حاج كڤد SPV يڠ دلتقكن دباوه كمنترين كأواڠن.

كاتاڽ، تابوڠ حاج بوليه سهاج موجودكن SPV يڠ ككل دباوه سليا؞نڽ سباڬايمان موديل٢ ڤنربيتن سوكوق يڠ دلاكوكن اوليه باپق اينستيتوسي دالم دان لوار نڬارا دڠن توجوان منستروكتوركن كمبالي كدودوقن اسيت دان ليابيليتي ددالم كونچي كيرا٢ اينستيتوسي بركنا؞ن.

”ڤرڬرقن ڤمودا UMNO امت تركيلن دڠن جواڤن برتوليس داتوق سري دوكتور مجاهد يوسف دڤرليمن كلمارين يڠ اخيرڽ مڠاكو؞ي بهاوا اسيت٢ تابوڠ حاج (TH) برنيلاي RM19.9 بيليون تله دجوال دان دڤيندهكن درڤد TH كڤد سبواه SPV (اوروسهرتا جماعه سنديرين برحد) يڠ حقيقتڽ دأوروس سڤنوهڽ اوليه Prokhas سنديرين برحد يڠ مان كتوا ڤڬاواي ايكسيكوتيفڽ، چين يين هيڠ.

”ڤرسو؞النڽ اڤاكه تياد لڠسوڠ توكوه٢ إسلام بوميڤوترا يڠ بركلايقن مڠوروسكن هرتا اومت إسلام؟ اڤاكه جامينن اسيت٢ برنيلاي يڠ سلاما اين دميليقي اوليه اومت إسلام ملالو؞ي اينستيتوسي يڠ چوكوڤ دحرمتي دنيا تابوڠ حاج ساتو ڤرساتو تيدق خيانتي دان جاتوه كتاڠن اورڠ لا؞ين؟،“ كاتاڽ منروسي ستاتوس دالم فيسبوک سمالم.

سهوبوڠن ايت كاتا، ڤمودا UMNO مندسق اڬر مجاهد مڠمبيل تڠڬوڠجواب سڤنوهڽ سلاكو منتري يڠ دأمانهكن منجاڬ كڤنتيڠن اينستيتوسي تراولوڠ اومت إسلام، تابوڠ حاج دڠن ممبريكن جواڤن يڠ تلوس دان تونتس اتس سڬالا كرسهن رعيت تراوتاماڽ دكالڠن اومت إسلام هاري اين،“ اوجرڽ.