بلياو جوڬ ملاوت محمد اديب دأينستيتوت جنتوڠ نڬارا (IJN) سبنتر تادي بركات، برداسركن ڤركمبڠن تربهارو اڠڬوتا بومبا تربابيت ڤد هاري اين، تيدق مستحيل ڤركارا ايت بوليه برلاكو.

”ڤرهاتين يڠ دبريكن ڤيهق IJN اداله كلس ڤرتام دان إن شاء الله بلياو اكن ڤوليه سمولا سڤرتي اورڠ مودا براوسيا 24 تاهون.

”كلوارڬ اديب جوڬ نمڤق لبيه چريا مليهت ڤركمبڠن بلياو... ايبوباڤ لبيه ڬمبيرا بربنديڠ هاري ڤرتام مريک تيبا مليهت اديب... مريک اوچڤ تريما كاسيه كڤد سموا،“ كاتاڽ دالم سيدڠ اخبار سلڤس لاوتن ترسبوت.

دالم ڤركمبڠن يڠ سام، كتوا ڤڬاواي كلينيكل IJN، داتوق دوكتور ايزاي ازن عبدالرحيم بركات، محمد اديب اكن تروس دلتقكن ددالم اونيت راوتن راڤي (ICU) باڬي ممڤرچڤتكن كسمبوهنڽ.

”ڤروسيس ڤموليهن مڠمبيل ماس، كيت هاروس برصبر، كيت ڤواس هاتي دڠن ڤركمبڠن ڤوسيتيف اديب دري سماس كسماس يڠ كيني براد ڤد تاهڤ 70 ڤراتوس سڤرتي يڠ دلاڤوركن سبلوم اين.

”اديب اكن تروس ككل دICU، كيت هارڤ ڤركمبڠن يڠ لبيه كتارا دالم ماس دوا هيڠڬ تيڬ ميڠڬو اين،“ اوجرڽ.