ڤميليق كلب بولا سيڤق جوهر دارالتعظيم (JDT) ايت بركات، كأخلاصن بلياو هاڽ ماهو ڤراوبهن داڤت دلاكوكن باڬي مموليهكن كمبالي ا؞ير موک دسمڤيڠ منا؞يقكن كواليتي دان اينتڬريتي تراوتام ڤاسوقن كبڠسا؞ن نڬارا دسمڤيڠ منا؞يقكن ستنداد ليڬا.

باڬايماناڤون، تونكو اسماعيل بركات سمواڽ ترڤولڠ كڤد سموا اهلي ڬابوڠن بادن ايندوق بركنا؞ن يڠ ممڤوپا؞ي كواس اونتوق مننتوكنڽ.

”سبلوم اين ساي اد ممبري كپاتا؞ن تيدق ترتاريق دڠنڽ، نامون ماجوريتي اهلي ڬابوڠن تله مپاتاكن مريک ماهو ساي ممڬڠ جاوتن ڤريسيدن ترسبوت.

”ساي بلوم باڬي كات ڤوتوس تنتڠ حال بركنا؞ن، چوما ساي هاڽ اورڠ يڠ اخلاص ماهو باڠونكن بولا سيڤق بوكن بركنا؞ن جاوتن دان كدودوقن دان ساي ماهو هاپاله يڠ تربا؞يق سباڬي سأورڠ يڠ بنر٢ اخلاص چينتاكن بولا سيڤق.

”ايت حسرت دان چادڠن ساي، كيت اكن تيڠوق ماچم مان ننتي، فيبرواري ماسيه جا؞وه لاڬي،“ كاتاڽ كتيک دتمو؞ي سلڤس مڠحاضيري مجليس ڤرسيدڠن برسام اهلي٢ ڬابوڠن دباندر هيلير دسيني مالم تادي.

ملاک 14 ديسيمبر – تونكو مهكوتا جوهر (TMJ) تونكو اسماعيل سلطان ابراهيم ممبري بايڠن بلياو برسديا اونتوق ممڬڠ جاوتن ڤريسيدن ڤرساتوان بولا سيڤق مليسيا (FAM) ڤد ڤميليهن كوڠريس ڤرساتوان ايت، اول تاهون دڤن.

 

ڤميليق كلب بولا سيڤق جوهر دارالتعظيم (JDT) ايت بركات، كأخلاصن بلياو هاڽ ماهو ڤراوبهن داڤت دلاكوكن باڬي مموليهكن كمبالي ا؞ير موک دسمڤيڠ منا؞يقكن كواليتي دان اينتڬريتي تراوتام ڤاسوقن كبڠسا؞ن نڬارا دسمڤيڠ منا؞يقكن ستنداد ليڬا.

باڬايماناڤون، تونكو اسماعيل بركات سمواڽ ترڤولڠ كڤد سموا اهلي ڬابوڠن بادن ايندوق بركنا؞ن يڠ ممڤوپا؞ي كواس اونتوق مننتوكنڽ.

”سبلوم اين ساي اد ممبري كپاتا؞ن تيدق ترتاريق دڠنڽ، نامون ماجوريتي اهلي ڬابوڠن تله مپاتاكن مريک ماهو ساي ممڬڠ جاوتن ڤريسيدن ترسبوت.

”ساي بلوم باڬي كات ڤوتوس تنتڠ حال بركنا؞ن، چوما ساي هاڽ اورڠ يڠ اخلاص ماهو باڠونكن بولا سيڤق بوكن بركنا؞ن جاوتن دان كدودوقن دان ساي ماهو هاپاله يڠ تربا؞يق سباڬي سأورڠ يڠ بنر٢ اخلاص چينتاكن بولا سيڤق.

”ايت حسرت دان چادڠن ساي، كيت اكن تيڠوق ماچم مان ننتي، فيبرواري ماسيه جا؞وه لاڬي،“ كاتاڽ كتيک دتمو؞ي سلڤس مڠحاضيري مجليس ڤرسيدڠن برسام اهلي٢ ڬابوڠن دباندر هيلير دسيني مالم تادي.