بلياو يڠ منڠ تنڤا برتنديڠ باڬي ڤڠڬل 2017-2021 ايت سلڤس ڤناريقن ديري ڤنچابرڽ، تن سري انوار موسى، تروس مرومبق ستروكتور سكواد بولا سيڤق كبڠسا؞ن دڠن مڠعمومكن ماريو ڬوميز سباڬاي كتوا جورولاتيه هريما مليسيا مڠڬنتيكن داتوق أوڠ كيم سوي يڠ مڠمبيل اليه سكواد باوه 23 تاهون درڤد جورولاتيه براصل دري جرمن فرينک برنهرد.

ماله، تونكو اسماعيل جوڬ ماهو ‘ممبرسيهكن FAM’ دڠن ممينتا سوڤايا اكا؞ون بادن ايندوق ايت دا؞وديت اونتوق مڠتاهو؞ي ستاتوس كأواڠنڽ سلا؞ين مڠورڠكن ڤمبذيرن.

“انتاراڽ، اياله مڠورڠكن تناڬ كرجا يڠ تيدق ايفيكتيف دالم ڤرساتوان كران ساي ممرلوكن ڤكرجا يڠ بوليه ممبري سومبڠن دان منچادڠكن ايديا٢ يڠ برنس كڤد ساي،” كات تونكو اسماعيل دالم سيدڠ ميديا سلڤس كوڠكريس FAM ک-53، دسيني، بارو٢ اين.

سلا؞ين ايت، تونكو اسماعيل جوڬ ماهو منيڠكتكن كواليتي ڤڠاديل دالم ليڬا مليسيا دڠن منداڤتكن بنتوان سرتا ڤنددهن دري لوار نڬارا.

“جک ماهو منيڠكتكن موتو ليڬا، كيت بوكن هاڽ ممرلوكن ڤنيڠكتن تيكنولوڬي تتاڤي جوڬ ڤرلوكن كڤاكرن لوار،” كاتاڽ.

دڠن باريسن كڤيمڤينن بهارو، تونكو اسماعيل توروت ممينتا سموا يڠ دڤيليه مڠيكوت ممينتومڽ دان برسديا ڤد بيلا٢ ماس مميكول تڠڬوجواب دبريكن.

ترپات، باريسن كڤيمڤينن كالي اين ڤرلو ممبوقتيكن كوميتمن چوكوڤ تيڠڬي كران دتراجو؞ي اوليه تونكو اسماعيل يڠ ممڤوپا؞ي ۏيسي بسر دالم ممباڠونكن بولا سيڤق تانه ا؞ير.