سلاين منونجوقكن ڤرسايڠن سڠيت ڤروڬرم ڤمباڠونن باڬي كونتينجن نڬري ممبوقتيكن مريک براد دلندسن يڠ بتول دالم ملاهيركن اتليت اونتوق مواكيلي نڬارا برتنديڠ دڤريڠكت يڠ لبيه تيڠڬي.

كتوا ڤڠاره مجليس سوكن نڬارا (MSN) داتوق احمد شڤاوي اسماعيل بركات ڤرسايڠن سڠيت درڤد كونتينجن نڬري دالم ڤربوتن ڤيڠت منونجوقكن ڤنيڠكتن كواليتي دالم كالڠن اتليت.

“ڤندكتن كواليتي مپلوروه درڤد سموا نڬري اڤابيلا مريک منونجوقكن ڤنيڠكتن مندادق دان ايت منونجوقكن اتليت ڤلاڤيس ممڤاميركن ڤركمبڠن ڤوسيتيف” كاتاڽ.

برداسركن كوتيڤن ڤيڠت Sukma 2016 كونتينجن نڬري يڠ برجاي مڠومڤول 30 ڤيڠت امس دان كأتس اداله ليم نڬري بربنديڠ لاڤن ڤد تاهون اين.

سلاين ايت جوڬ اتليت كيت جوارا يڠ دالم ڤرسديان مڠهادڤي تماش سوكن SEA مانيلا 2019 توروت ممبنتو ڤوڠوتن ڤيڠت كونتينجن نڬري ماسيڠ٢ ددالم اچارا يڠ دسرتاي.

اد دالم كالڠن مريک برجاي منچاتت ساتو ريكود كبڠسان دان تيڬ ريكود كجوهنن سڤنجڠ تماش برلڠسوڠ.

سچارا كسلوروهنڽ MSN برڤواس هاتي دڠن ڤنچاڤاين اتليت مودا اڤابيلا سباپق انم ريكود كبڠسان دڤربهاروي منروسي سوكن رنڠ ساتو دان سلبيهڽ اڠكت برت.