متلامت اين اداله سام دان سجاجر دڠن مان٢ اينتيتي بيسنس دسلوروه دنيا.

ڤون بڬيتو، جوهر كورڤوريشن جوڬ سنتياس ملتقكن ڤرانن ڤمباڠونن نڬري دان تڠڬوڠجواب كورڤورتڽ دكدودوقن ترتيڠڬي سلاري دڠن ترس اوتام ڤنوبوهنڽ.

مروجوع كڤد ڤناجا؞ن جوهر كورڤوريشن ترهادڤ ڤاسوقن بولا سيڤق دارالتعظيم، اي دبوات اداله كران نيلاي٢ كومرسيال يڠ ترداڤت ددالم ڤاسوقن ايت.

اين داڤت دبوقتيكن اڤابيلا لامن سوسيال ميديا JDT سنديري يا؞يت جوهر ساوثن تايڬر مروڤاكن لامن راسمي ڤاسوقن بولا سيڤق تربسر دنڬارا اين. دفيسبوک ميثلڽ اي ممڤوپا؞ي لبيه 1.7 جوتا لا؞يک ماناكالا دأينستڬرم ڤولا ڤڠيكوتڽ ملبيهي 450,000 اورڠ دان دتيويتر سراماي 121,000 ڤڠيكوت.

درڤد جومله ڤڠيكوت دسوسيال ميديا ايت سهاج، اي تله جلس منونجوقكن بهاوا ڤاسوقن JDT ممڤوپا؞ي رڠكاين ڤپوكوڠ يڠ راماي دان ممڤوپا؞ي نيلاي٢ كومرسيال يڠ با؞يق بوات جوهر كورڤوريشن.

اتس سبب ايتوله، جوهر كورڤوريشن دان كومڤولنڽ ممبوات كڤوتوسن اونتوق تروس منجادي ڤناج كڤد ڤاسوقن اين اڤاته لاڬي اي اداله انتارا ڤاسوقن بولا سيڤق تركموک دأسيا.

جوسترو، سباڬاي سبواه كوڠلوميرت يڠ ممڤوپا؞ي رڠكاين ڤرنياڬا؞ن دان جنام انتارابڠسا سڤرتي KFC، PH  دان KPJ هيلثكر ددالم دان لوار نڬارا سڤرتي سيڠاڤورا، ايندونيسيا، كمبوجا، بروني، اوستراليا، اي سوده سميستيڽ با؞يق اونتوق ڤنجانا؞ن كومڤولن جوهر كورڤوريشن جک دكا؞يتكن دڠن JDT يڠ جوڬ مروڤاكن جوارا ڤيالا AFC 2015.

سلا؞ين ايت، ڤناجا؞ن اين دأڠڬڤ سباڬاي ساله ساتو درڤد تڠڬوڠجواب كورڤورت جوهر كورڤوريشن اونتوق ڤمباڠونن سوكن دنڬري اين.

عموم مڠتاهو؞ي، بهاوا ترتوبوهڽ جوهر كورڤوريشن 46 تاهون لالو اداله اونتوق مپومبڠ كڤد نڬري جوهر دان ڤمباڠونن سوكن اداله ساله ساتو درڤداڽ.

منروسي كسدرن ايتوله جوهر كورڤوريشن تروس ممبري ڤناجا؞ن كڤد JDT اڤاته لاڬي اي ڤاسوقن كسايڠن رعية جوهر سجق كڤيمڤيننڽ دأمبيل اليه اوليه يڠ امت موليا، توانكو اسماعيل ابني سلطان ابراهيم، توانكو مهكوتا جوهر.

هيڠڬ كهاري اين، جوهر كورڤوريشن اين داڤت ممبنتو JDT اونتوق تروس منجادي ڤاسوقن بولا سيڤق تربا؞يق دنڬارا دان رنتاو اين. ان شاءاﷲ.

داتوق قمرالدين ابو قاسيم، ڤريسيدن دان كتوا ايكسيكوتيف جوهر كورڤوريشن.