ڤڠاره ڤروڬرم، اندي فو مون كيت بركات، انتارا اتليت يڠ مڠمبيل بهاڬين ترماسوق دري سيڠاڤورا، بروناي، تايلند، فيليڤينا، نيو زيلند، بلندا، سڤاپول، برازيل، ارڬينتينا دان اميريکا شريكت سلا؞ين توان رومه مليسيا.

كاتاڽ، كجوهنن كالي كليما يڠ مناوركن كاتڬوري، يا؞يت اچارا اوتام 113 triathlon، 113 سڤرين دان 113 ميني.

اچارا 113 trithlon ممبابيتكن اچارا رنڠ سجا؞وه دوا كيلوميتر، برباسيكل 90 كيلوميتر (km) دان برلاري 21 كيلوميتر اونتوق كسلوروهن 113 كيلوميتر ماناكالا باڬي اچارا 113 سڤرين يڠ بياساڽ دسرتا؞ي اوليه ڤسرتا نوۏيس، مريک ڤرلو برنڠ سجا؞وه 750 ميتر، برباسيكل (20 كيلوميتر) دان برلاري (5 كيلوميتر).

”باڬي كانق٢ براوسيا 10 تاهون كأتس اتاوڤون مريک يڠ بارو سهاج ايڠين منچوبا سوكن اين، مريک بوليه سرتا؞ي كاتڬوري 113 ميني يڠ مليبتكن اچارا رنڠ سجا؞وه 300 ميتر، برباسيكل (10 كيلوميتر) دان برلاري (2 كيلوميتر)،“ كاتاڽ دالم سيدڠ اخبار دسيني سبنتر تادي.

يڠ توروت حاضير، ڤڠاره جابتن احوال ايندوستري دان ڤلنچوڠن ڤيهق بركواس تمڤتن ڤڠرڠ، مزلن عثمان، ڤڠاره كومڤولن اوڤراسي لوتوس دسارو ريسورت، ار. ايندرا ڬندي سرتا ڤڬاواي تاوريسم جوهر، محمد حتى مد زان.