منوروت بلياو، ڤرلومبا؞ن ايت برمولا دكاوسن تمڤت لتق كريتا دان ڤسرتا برلاري منداكي بوكيت سجاوه 800 ميتر سهيڠڬ كلوبي ستروسڽ منا؞يقي 2,058 انق تڠڬ سهيڠڬ كديوان بڠكويت ميڬۏيو.

”سجق ڤڠنجورن كالي ڤرتام ڤد تاهون 1998، ريكود تربا؞يق يڠ دچاتتكن ڤسرتا للاكي مليسيا اداله 11 مينيت 56 ساعت، مانكالا ڤسرتا وانيتا نڬارا منچاتتكن ماس تربا؞يق 14 مينيت 51 ساعت. كامي برهارڤ ڤسرتا تمڤتن كالي اين لبيه كومڤتيتيف ممچهكن ريكود سبلوم اين.
دسمڤيڠ ايت، كامي ممڤركنلكن ساتو لاڬي كاتڬوري بهارو يا؞يت كاتڬوري سلبريتي كڤد ڤڠڬيات سني تمڤتن يڠ ممينتي سوكن لساک اونتوق منداكي 2,058 انق تڠڬ منارا كوالا لمڤور،“ كاتاڽ دالم كپاتا؞ن دسيني هاري اين.
ڤسرتا دري ڤلباڬاي ڤريڠكت عمور كليهاتن تروجا دڬاريسن ڤلڤاسن دكاوسن تمڤت لتق كندرا؞ن تربوک منارا KL.
كاتاڽ، اچارا برڤريستيج ترسبوت موجودكن كلومڤوک ڤڠيكوت يڠ بوكن سهاج ترديري دري ڤلاري تمڤتن ماله اتليت انتارابڠسا.
اچارا برتارف انتارابڠسا اين تروس منريما ڤپرتا؞ن مڠڬالقكن تراوتما درڤد ڤسرتا لوار نڬارا انتاراڽ درڤد كينيا، فيليڤينا، استراليا، ڤرانچيس، جرمان، اندونيسيا، اميريک شريكت دان باپق لاڬي.
لارين سجوه 800 ميتر ڤرلو دهاروڠي ترلبيه دهولو سبلوم ڤسرتا مولا مميجق انق تڠڬ ڤرتام، مپقسيكن انيک راڬم دان اكسي اونيک ڤسرتا يڠ لبيه كڤد برسنتاي برسام راكن٢ دان اهلي كلوارڬ.

يدق كورڠ هيبتڽ جوڬ ڤرسايڬان كباپقن ڤلاري انتارابڠسا دان سباهاڬين ڤسرتا تمڤتن يڠ ممچوت اول باڬي مڠجر ريكود ماس تربا؞يق ڤريبادي سرتا مربوت هديه لوماين يڠ دتاوركن.
ڤلاري درڤد كينيا، اينوک كيڤچيرچير كيڬين مونچول جوارا اچارا للاكي تربوک دڠن چاتتن ماس 12:54.93 ساعت، تمڤت كدوا دمنڠي اتليت اونيۏرسيتي نڬارا سوه واي چيڠ (13:07.85 ساعت) دان تمڤت كتيڬ دمنڠي سأورڠ لاڬي ڤسرتا نڬارا اناس روسلي (13:41.47 ساعت).
كاتڬوري تربوک وانيتا ڤولا مپقسيكن ڤلاري كينيا، كوسڬي سوسن جموتاي ممڤرتاهنكن ڤيڠات امس يڠ دمنڠيڽ تاهون لڤس دڠن ممڤربهارو؞ي چاتتن ماس 15:31.95 ساعت، بربنديڠ 15:37.17 ساعت سبلوم اين.