نامون دالم کأدا؞ن سدمکين، راماي يڠ همڤا ستله تيکيت هابيس دجوال دالم تيمڤوه سجم سلڤس کا؞ونتر دبوک کيرا٢ ڤوکول 10.30 ڤاڬي اڤابيلا دکاتاکن چوما 2,000 تيکيت دجوال دستاديوم برکنا؞ن ڤد هاري اين.

سهيڠڬ تڠه هاري، دالم کأدا؞ن ڤانس تريق، کيرا٢ 100 اورڠ ڤپوکوڠ يڠ ڬاڬل منداڤتکن تيکيت ماسيه تروس برباريس دان اڠڬن برڬانجق والاوڤون چوبا دسورايکن اوليه ڤوليس.

نامون مريک کمودينڽ براليه منوڠڬو دڤکارڠن ڤجابت ڤرساتوان بولا سيڤق نڬري ترڠڬانو (PBSNT) دستاديوم برکنا؞ن دڠن هارڤن ماسيه برڤلواڠ منداڤتکنڽ کلق.

سبهاڬين درڤد ڤپوکوڠ تڬر برمالم دڤيڠڬير ستاديوم مالم تادي اونتوق مڠيلق درڤد ترلڤس ڤلواڠ منداڤتکن تيکيت باڬي مپقسيکن اکسي سکواد ترڠڬانو FC (TFC) دشاه عالم سبتو اين.

ترڠڬانو دڤراونتوقکن 30,000 تيکيت کسلوروهنڽ نامون سلا؞ين دکوالا ترڠڬاتو، ڤيهق ڤڠوروسن PBSNT کمودينڽ ممبوات کڤوتوسن اونتوق توروت مڠاڬيهکنڽ ملالو؞ي ڤرساتوان بولا سيڤق دستياڤ دا؞يره باڬي مڠيلق سلوروه تومڤوان دسيني.