منتري كومونيكاسي دان مولتيميديا، ڬوبين سيڠ ديو مڠعمومكن بريتا ترسبوت اڤابيلا دبڠكيتكن دالم مشوارت كابينيت يڠ برلڠسوڠ دڤردان ڤوترا هاري اين.

كڤد ڤمبريتا سلڤس مڠحاضيري مشوارت ميڠڬوان كابينيت دسيني، ڬوبين بركات ڤركارا ايت.

يا، كامي ممبينچڠكن دان كابينيت برستوجو بهاوا كامي اكن مپياركن ڤيالا دنيا سچارا لڠسوڠ ملالو؞ي RTM1.

”كوس دان باڬايمان كامي اكن مناڠنيڽ، ساي فيكير ڤركارا اين اكن دبينچڠكن اوليه منتري كأواڠن (ليم ڬوان إيڠ) ايسوق،“ كاتاڽ كڤد ڤمبريتا دسيني هاري اين.

منجاوب ساتو سوءالن سام اد سيارن سچارا لڠسوڠ ڤيالا دنيا سباڬاي هديه كڤد رعيت ممندڠكن ڤاكتن هارڤن (PH) تله ممنڠي ڤيليهن راي عموم ک-14 (PRU14)، ڬوبين بركات اي اداله اتس ڤرمينتا؞ن رعيت.

”ڤرمينتا؞ن ايت دمعلومكن كڤد ساي. جادي، ساي تله ممباواڽ ككابينيت دان كابينيت تله ممبوات كڤوتوسن،“ كاتاڽ.