مجليس اوندين ايت توروت مپقسيكن جوارا برتاهن ليڬا سوڤر، جوهر دارالتعظيم (JDT) منداڤت bye اونتوق براكسي دالم ڤريڠكت 16 اخير ننتي.

سمنتارا ايت، ڤڠوروس ڤهڠ، داتوق محمد سفيان اوڠ بركات، بيارڤون سكواد توق ڬاجه مروڤاكن جوارا برتاهن دان برڤڠالمن، مريک تيدق اكن ممندڠ رنده كڤد كممڤوان لاون، ترماسوق مننتڠ ڤاسوقن برستاتوس اماتور ايت.

“كيت تيدق بوليه امبيل موده تنتڠن درڤد ڤاسوقن اماتور. ڤهڠ تتڤ اكن ممباريسكن ڤما؞ين اوتام دان ممڤاميركن اكسي سبنر.

“ڤاسوقن لا؞ين توروت مڠيدم كمارا؞ن كفينل دان منجوارا؞ي ڤيالا FA موسيم اين دان بوكن ساتو ڤركارا موده اونتوق ڤاسوقن ڤهڠ ممڤرتاهنكن كجوارا؞ن ممندڠكن ڤاسوقن ڬرڬاسي لا؞ين توروت ممڤوپا؞ي ڤما؞ين هيبت،” كاتاڽ كڤد ڤمبريتا سلڤس مجليس اوندين ايت.

مجليس ترسبوت دسمڤورناكن تيمبلن ڤريسيدن ڤرساتوان بولا سيڤق مليسيا (FAM)، داتوق يوسف مهادي دڤتاليڠ جاي دسيني، بارو٢ اين.