الأمين عبدالمجيد
الأمين عبدالمجيد

كاتاڽ، كجايا؞ن داتوق لي چوڠ وي مڠالهكن ڤما؞ين مودا دري چينا، شي يوكي 21-12، 21-10 دالم فينل ڤرسأورڠن للاكي امت ممبرڠسڠكن بيارڤون ڤما؞ين ايت بلوم ڤوليه سڤنوهڽ درڤد كچدرا؞ن.

”اين ممبوقتيكن چوڠ وي براد دالم كلس ترسنديري،“ كاتاڽ كڤد ڤمبريتا سلڤس مپمبوت كڤولڠن چوڠ وي دلاڤڠن تربڠ انتارابڠسا كوالا لمڤور (KLIA)، هاري اين.

الأمين توروت مموجي ڤريستاسي يڠ دڤاميركن اوليه ڬنديڠن برڬو چمڤورن، چن ڤيڠ سون دان ڬوه ليو ييڠ والاوڤون تركندس دڤنتس اخير.

”اين اداله ڤريستاسي تربا؞يق يڠ مريک ڤاميركن سلڤس ممنڠي ڤيڠت ڤيراق دتماش سوكن اوليمڤيک ريو تاهون لڤس. برجاي ملڠكه كفينل اداله ساتو كجايا؞ن بسر مريک والاوڤون نصيب تيدق مپبلاهي مريک دالم ڤرلاونن يڠ برلڠسوڠ اڬق سڠيت،“ كاتاڽ.

ڤمنڠ ڤيڠت ڤيراق سوكن اوليمڤيک ريو ايت منيواسكن ڤاسڠن چينا لو كاي-هواڠ ياكيوڠ 21-8 ڤد سيت ڤرتام سبلوم كاله ڤد دوا سيت ستروسڽ، 19-21 دان 16-21 دالم ڤرتاروڠن سلاما سجم دان 26 مينيت. - برنام