كتوا ڤڬاواي ايكسيكوتيف منارا كوالا لمڤور سنديرين برحد داتوق روزلن محمد بركات اي مروڤاكن ڤمبهاروان يڠ دتاوركن ڤيهقڽ باڬي مڠهرڬاي ڤارا ڤڠونجوڠ يڠ ممينتي سوكن لاسق ايت نامون تيدق ممڤوپاي كلايقن اونتوق مپرتايڽ.

منوروت بلياو والاوڤون ڤلتفوم ترجونن يڠ دسدياكن خاص درواڠ لتق كندران منارا ايت تيدقله ستيڠڬي كتيڠڬين سبنر نامون اي سوده مماداي اونتوق ممبريكن ڤراسان تروجا كڤد اورڠ راماي.

”اوسها اين اداله حاصيل كرجاسام دڠن يايسن ڤاتريوت نڬارا. اونتوق مپرتاي ڤرتنديڠن سبنر سسأورڠ ايت ڤرلو ممڤوپاي كلايقن ترتنتو سبلوم دبنركن ترجون درڤد كتيڠڬين 312 ميتر.

”ملالوي اچارا bag jump اين سموا اورڠ برڤلواڠ اونتوق منچوبا دڠن دكناكن بايرن سباپق RM20 اونتوق تيڬ كالي ترجونن“ كاتاڽ كتيک دتموي دمنارا KL دسيني هاري اين.

سراماي 140 ڤنرجون دري سلوروه ڤلوسوق دنيا تله مڠصحكن تمڤت اونتوق مپرتايKL Tower International Jump Malaysia 2018 يڠ برلڠسوڠ سهيڠڬ 1 اوكتوبر اين.