اتليت براصل دري ڤهڠ براوسيا 24 تاهون ايت مرا؞يه ڤيڠت امس سلڤس اکسي مندبرکن دCarrara Sports دان Leisure Centre دالم اچارا اڠکت برت للاکي قينل snatch کاتڬوري 56kg.

ازروي هزال وافي يڠ ڤرتام کالي براکسي دسوکن کومنويل ممبوات اڠکتن سبرت 117kg دالم اچارا snatch سکالي ڬوس ممچهکن ريکود 116kg براوسيا لاڤن تاهون، ميليق اميرول حميزان ابراهيم يڠ دلاکوکن ڤد ايديسي 2010 دنيو ديلهي، اينديا.

باڬي کاتڬوري clean (amp) jerk، ازروي هزال وافي ممبوات اڠکتن سبرت 144kg، ستروسڽ مڠومڤول اڠکتن کسلوروهن 261kg اونتوق ملايقکنڽ مرا؞يه امس.

اڠکتن 261kg ايت سکالي ڬوس ممچهکن ريکود کجوهنن 260kg يڠ دلاکوکن اوليه جورولاتيهڽ اميرول حميزان ايراهيم ڤد 2002 دمنچيستر، ايڠلند.

ڤيڠت درا؞يه ڤيرق اوليه اتليت اينديا، ڬوروراج دڠن اڠکتن 249kg ماناکالا ڤيڠت ڬڠسا ڤولا منجادي ميليق چتوراڠڬا لکمل دري سري لنکا دڠن اڠکتن 248kg.