بلياو بركات، كڤوتوسن ايت دبوات سلڤس كمنترين بليا دان سوكن دان مجليس سوكن نڬارا ممبوات سيمقن سمولا، ترماسوق كاجين مندالم ترهادڤ ڤريستاسي كتيڬ-تيڬ سوكن ترسبوت سجق 2017.

كاتاڽ ڤريستاسي يڠ سماكين مروسوت سلا؞ين ڤلباڬاي مسئله ديسيڤلين سڤرتي كڬاڬلن ببراڤ اتليت سوكن ايت دالم اوجين دوڤيڠ اداله ڤونچا اوتام اڠكت برت دڬوڬوركن، سمنتارا سيڤق تكرو دان تيكواندو دڬوڬوركن كران تيدق منونجوقكن ڤنيڠكتن ڤريستاسي.

”ڤريستاسي اڠكت برت نڬارا سماكين مروسوت اتليت٢ مڠهادڤي مسئله ديسيڤلين دڠن توجوه كيس دوڤيڠ دلاڤوركن اڬينسي انتي دوڤيڠ دنيا سجق امڤت تاهون لڤس. سيڤق تكرو ڤولا درڤد اسڤيک ڤمباڠونن تيدق ساڠت دبري تومڤوان دان رنكيڠ دنيا دڬوڬت اوليه نڬارا٢ بهارو.

”ڤنچاڤاين تيكواندو كيت ڤولا ساڠت تيدق ممواسكن. سوكن اين تيدق ممڤاميركن ڤنچاڤاين يڠ ڤوسيتيف دان كملوت سوكن تيكواندو ماسيه ڬاڬل مپاتوكن ڤڠڬيات سوكن ايت،“ كاتاڽ.

خيري بركات دمكين ڤد سيدڠ ميديا سلڤس مجليس مننداتاڠني ڤرجنجين 100PLUS برسام باندر سوكن كوالا لمڤور، دستاديوم ناسيونل بوكيت جليل، دسيني هاري اين.

سهوبوڠن ايت، خيري بركات، تيندقن ايت مپقسيكن تيڬ سوكن ايت توروت دڬوڬوركن ڤد سوكن مليسيا 2018 دڤيراق سرتا ڤڠليبتن دالم ڤلباڬاي ڤروڬرم MSN دان كمنترين ڤنديديقن اكن دحدكن.