برداسركن اوندين كجوهنن يڠ توروت منجادي ڤوسيڠن كلايقن کڤيالا اوبر ايت مليسي مڠهوني كومڤولن Y برسام تايلند ۏيتنم دان فيليڤينا.

كاتاڽ ڤاسوقنڽ دليهت تيدق اكن مڠهادڤي مسئله اونتوق كسوكو اخير تتاڤي اونتوق منداڤتكن لالوان لبيه سليسا دڤريڠكت كاله ماتي ننتي مک مريک ڤرلو مڠتڤيكن تايلند باڬي منجادي جوارا ڤريڠكت كومڤولن.

”سچارا داسرڽ تايلند لبيه قوات بربنديڠ كيت تتاڤي مليسيا مميليقي ڤماين يڠ سوده برسديا اونتوق ممبريكن چابرن.

”تتاڤي كيت تيدق بوليه سام سكالي ممندڠ رنده كأوڤايان ۏيتنم دان فيليڤينا والاوڤون مريک بوكن ڤاسوقن ڤيليهن سباليقڽ كيت ڤرلو كرجا كرس“ كاتاڽ.

سيو بوق مڠاكوي تايلند مميليقي كقواتن يڠ سأيمبڠ تتاڤي دي اكن مڠكلكن باريسن ڤماين يڠ سوده دڤيليه اونتوق مڠڬالس چابرن نڬارا.

”كتيڬ-تيڬ ڤرسأورڠن وانيتا مريک (نيتچاون جينداڤول ڤونڤاوي چوچوووڠ دان بوسنن اوڠبمروڠڤن) بوكن موده اونتوق دتومبڠكن نامون كيت ماسيه ممڤوپاي ڤلواڠ اونتوق ممبريكن چابرن.

”تيدق اد ڤرتوكرن. ساي تتڤ اكن ممباريسكن ڤماين يڠ سوده ساي چادڠكن سبلوم اين (سونيا چياه ڬوه جين وي إيس. كيسونا دان ليم يين فون).

”ڤماين سڤرتي لي ييڠ ييڠ ڤولا موڠكين اكن دبريكن ڤلواڠ دالم ڤوسيڠن اخير ڤيالا اوبر ننتي“ كاتاڽ.

اونتوق اچارا برڬو ۏيۏيان هو-وون كي وي چاو مي كوان-لي ميڠ ييان دان يڤ چين وين-ڬوه ييا چيڠ دبري كڤرچايان اونتوق مڠڬالس چابرن نڬارا دقدح.