منتري بسر، داتوق سري احمد باشه مد حنفيه بركات، ببراڤ كرتس كرجا تله دتريما درڤد ڤيهق شريكت سواستا ترماسوق مريک بنتوق كومڤليکس مڠيكوت كسسواين دان كوس اونتوق دنيلاي سبلوم دمعتمدكن.

”كيت نق اوسها ڤمبينا؞ن ستاديوم بهارو سچڤت موڠكين دلوار كاوسن باندر راي الور ستر سوڤايا سماڠت ڤاسوقن دسمارقكن لاڬي سرتا ممبري كسليسا؞ن كڤد ڤمينت دان ڤپوكوڠ،“ كاتاڽ سلڤس مڠاداكن لاوتن كأتس ڤما؞ين دان ڤڬاواي ڤاسوقن هيجاو كونيڠ قدح يڠ منجالني لاتيهن دڤادڠ بولا سيڤق ڤريمبا دسيني، سمالم.

كاتاڽ، كراجا؞ن نڬري جوڬ ماهو لبيه راماي ڤڠليبتن ڤيهق سواستا دالم ڤروجيک اين اڬر داڤت دسڬراكن. - برنام