ماسيه سڬر دڠن کجايا؞ن ممبنتو مليسيا ممڤرتاهنکن ڤيڠت امس برڤاسوقن وانيتا ڤد سوکن SEA دکوالا لمڤور، اوڬوس لالو، ڤما؞ين کلاهيرن ڤيراق ايت کمودين منروسي کچمرلڠن برسام شالين ذوالکيفلي، سيتي سافيه اميره عبدالرحمن، سين لي جين، ايستر چياه دان نتاش روسلن اونتوق مناون دلاس ۏيڬس، اميريکا شاريکت.

ڬاديس براوسيا 26 تاهون ايت مڠاکو؞ي، ڤريستاسيڽ دالم اچارا اينديۏيدو کورڠ کونسيستن سجق کبلاکڠن اين دان دي ماهو منچابر ديري سنديري منچاري کڤوتوسن لبيه با؞يق سڤنجڠ 2018، ترماسوق مڠينتاي امس ڤد سوکن اسيا دأيندونيسيا ننتي.

”کتيک دسان (لاس ۏيڬس) ساي چوکوڤ برڤواس هاتي دڠن ڤريستاسي سماس سچارا کسلوروهن لبيه٢ لاڬي برجاي مرڠکول امس دالم اچارا برڤاسوقن سلڤس ڤپرتا؞ن کالي کدوا دالم کجوهنن دنيا.

”اونتوق تاهون دڤن (2018) ساي ماهو ممبري فوکوس لبيه کڤد اچارا اينديۏيدو کران سجق کبلاکڠن اين ڤريستاسي ساي دالم کاتڬوري اينديۏيدو کورڠ کونسيستن نامون تيدق ملوڤاکن اچارا برڤاسوقن.

اڤ ڤون بوات ماس اين ساي ماهو بريحت سکجڤ سبلوم مپامبوڠ سيسي لاتيهن باڬايمان يڠ دجدوالکن اوليه سکواد کبڠسا؞ن، کاتاڽ کتيک دتمو؞ي اوتوسن ملايو ميڠڬوان سکمباليڽ دري لاس ۏيڬس، دسيني بارو٢ اين.