اتليت براوسيا 18 تاهون ايت منڤتي راملن اونتوق مڠوڠڬولي ايديسي ASG تاهون اين سوسولن كجايان مرايه ليم امس دان ساتو ڤيرق سچارا كسلوروهن بربنديڠ امڤت امس دالم ايديسي لالو دسيڠاڤورا.

كجايان بركنان چوكوڤ ممبري كلڬان كڤد ڬيمنس كلاهيرن سلاڠور ايت والاوڤون هاڽ برسايڠ دڠن كباپقن اتليت مودا لاين دالم ASG نامون اي تتڤ منيوڤ سماڠت تيڠڬي اونتوق عزه تروس برجواڠ دالم تماش دجاكرتا-ڤاليمبڠ.

تياد ڤراوبهن روتين يڠ اكن دلاكوكنڽ دالم سوكن اسيا دالم ستياڤ اڤڤاراتوس سڤرتيمان يڠ تله دتمڤيلكن دالم سوكن كومنويل ث ڬولد كوس ة اڤريل لالو.

“موڠكين تياد ڤراوبهن (دالم اڤڤاراتوس) ممندڠكن سوكن اسيا اكن برلڠسوڠ دالم تيمڤوه تيدق سمڤاي سبولن لاڬي جادي تيدق سمڤت اونتوق اوبه اڤ٢.

“سبنرڽ سموا اڤڤاراتوس ڤون اد ڤركارا يڠ ڤرلو دڤربايقي. سلڤس اين ساي موڠكين ڤرلو فوكوس كڤد اڤڤاراتوس ڬلوڠ دان ريبين سبب اي اڤڤاراتوس ساي يڠ ڤاليڠ لمه دان باپق ملاكوكن كسيلاڤن” كات عزه.

سمنتارا ايت راكن سڤاسوقنڽ ڠ جيا وين يڠ دڤيليه براكسي دالم تماش كدوا تربسر دنيا ايت بوات كالي ڤرتام ماسيه برڬلوت اونتوق مڠاتسي ڤراسان ڬموروه دأيندونيسيا ننتي.