بينتڠ ڤپرڠ مصر ايت سکالي لاڬي مڠچيواکن ڤرانچڠ اوتام منچيستر سيتي، کيۏين دي برويني اڤابيلا ممنڠي انوڬره منروسي کلبيهن کورڠ 20 اوندي.

ڤپرڠ توتينهم، هاري کين منجادي ڤيليهن 400 اهلي FWA اونتوق براد دتڠڬ کتيڬ دالم ڤميليهن يڠ دصيفتکن اوليه ڤڠروسي FWA، ڤتريک برچلي سباڬاي ’ڤاليڠ سڠيت سجق 1968/69 ‘.

”ڤميليهن کالي اين اداله يڠ ڤاليڠ سڠيت سجق ڤرسا؞يڠن انتارا توني بوک (سيتي) دان ديۏ مچکي (دربي) ڤد 1968/69 “.

”ڤد ڤريڠکت اول اوندين دبوک، کيۏين دي برويني مڠتوا؞ي ڤرسا؞يڠن تتاڤي ڤريستاسي چمرلڠ صلاح سجق ميڠڬو لالو ممبواتکن راماي مميليهڽ ڤد ساعت اخير.

”کيۏين دي برويني جوڬ منريما سوکوڠن ڤادو تتاڤي مو صلاح اداله ڤما؞ين ڤاليڠ لايق ممنڠي انوڬره کالي اين. دي جوڬ ڤما؞ين افريکا ڤرتام دنوبتکن سباڬاي ڤمنڠ دان کامي مڠوچڤکن تهنيئه،“ کات برچلي.