ستيا؞وسها اڬوڠ ڤرساتوان بولا سيڤق مليسيا (FAM)، داتوق حميدين محمد امين بركات، ارهن بركنا؞ن تله دمعلومكن اوليه منتري بليا دان سوكن، خيري جمال الدين سمالم.

بلياو بركات، اي دسوسولي سورت درڤد كمنترين بليا دان سوكن (KBS) دتنداتاڠني كتوا ستيا؞وسهاڽ، داتوق لقمان حاكيم علي يڠ مپاتاكن كراجا؞ن مليسيا برستوجو سوڤايا سكواد هريماو مليسيا تيدق مڠمبيل بهاڬين اونتوق ڤرلاونن دڤيوڠيڠ اتس داسر دان ڤرتيمبڠن فكتور كسلامتن.

”كڤوتوسن كراجا؞ن مليسيا ايت دبوات سلڤس ڤركارا ترسبوت دبينچڠكن دالم مشوارت جماعه منتري يڠ دأداكن بارو٢ اين،“ كاتاڽ دالم كپاتا؞ن سمالم.

حميدين بركات، تيندقن تيدق مڠمبيل بهاڬين ڤد ڤرلاونن دڤيوڠيڠ ايت سوسولن كڤوتوسن كراجا؞ن مليسيا مڠوسير دوتا كوريا اوتارا كڠ چول سبتو لالو، منجاديكن سيتواسي سماس دليهت تيدق سلامت اونتوق ورڬ مليسيا بركونجوڠ ككوريا اوتارا بوات ماس اين.

حميدين بركات، FAM مڠهانتر سورت كڤد كونفدراسي بولا سيڤق اسيا (AFC) مموهون سوڤايا ۏينيو ڤرلاونن ترسبوت دتوكر دري ڤيوڠيڠ كتمڤت لا؞ين يا؞يت ڬلڠڬڠ بركچوالي اتس داتس كسلامتن. - برنام