ستله رايوان ڤرتام مڠورڠكن حكومن ڬنتوڠ امڤت تاهونڽ دتولق ڤرسكوتوان بينا بادن مليسيا (PBBM)، سزالي صمد ماسيه تيدق برڤوتوس اسا دڠن مڠهانتر رايوان كدوا.

سزالي، 49، ماسيه مناروه هارڤن تيڠڬي سوڤايا دبري ڤلواڠ كدوا اوليه PBBM اڬر تيمڤوه ڤڠڬنتوڠنڽ دريڠنكن سكورڠ-كورڠڽ دوا تاهون درڤد امڤت تاهون.

”توجوان ساي كسيني (ڤجابت PBBM) اداله اونتوق مڠهانتر رايوان كدوا سوڤايا حكومن دكورڠكن كڤد ساتو ستڠه تاهون اتاوڤون دوا تاهون. ساي ساڠت برهارڤ،“ كاتاڽ كڤد ڤمبريتا سلڤس مپرهكن رايوان كدوا كڤد PBBM دكومڤليک س سوكن ديسا تاسيق، سوڠاي بسي دسيني.

سزالي دڬنتوڠ امڤت تاهون سلڤس ڬاڬل دالم اوجين دوڤيڠ يڠ دجالنكن اڬينسي انتيدوڤيڠ مليسيا (Adamas) ڤد 1 سيڤتيمبر تاهون لڤس. - برنام