دي بوکن سهاج مرا؞يه ڤيڠت امس دالم اچارا ترسبوت يڠ برلڠسوڠ دستاديوم ڬلورا بوڠ کرنو ماله منچيڤتا ريکود بهارو دنيا دڠن چاتتن ماس 11.87 ساعت.

دي يڠ لبيه مسرا دڤڠڬيل ديق وان ممادمکن ريکود ميليق اتليت روسيا، ايۏڬيني شۏيتکوۏ يڠ منچاتتکن ماس 11.90 ساعت سماس کجوهنن ڤاراليمڤيک دنيا IPC دليون، ڤرنچيس ڤد 2013.

ديق وان کتيک دتمو؞ي ڤمبريتا مليسيا ملاهيرکن راس بڠڬ کران برجاي ممچهکن ريکود دنيا دالم اچارا ترسبوت.

“ديق وان نق اوچڤکن تريما کاسيه کڤد جورولاتيه، مجليس ڤاراليمڤيک مليسيا، اينستيتوت سوکن نڬارا سرتا ايبو باڤ ديق وان يڠ باپق بري سوکوڠن دان کمنڠن اين اونتوق مريک سموا،” کاتاڽ سلڤس اچارا منمتکن سا؞يڠن ترسبوت.

ديق وان تروس ممچوت لاجو اڤابيلا توروت ممنڠي ڤيڠت امس کدوا دالم اچارا 400 ميتر.

دي منچاتتکن لارين 59.36 ساعت مڠتڤيکن اتليت عمان، الحراصي طه عبداﷲ رشيد اونتوق ڤيڠت ڤيراق ماناکالا ڬڠسا درا؞يه کهريزي فرحان دري ايران.

دي جوڬ مرڠکول امس اچارا لومڤت جاوه T36 للاکي (cerebral palsy) لومڤت سجاوه 5.49 ميتر ممادمکن جاتتن لاما 5.43 ميتر اوليه اتليت چينا.

سأورڠ لاڬي اتليت لطيف روملي جوڬ مڠهارومکن نام نڬارا دان منچيڤتا ريکود دنيا منروسي اچارا لومڤت جاوه T20 مسئله ڤمبلاجرن دڠن لومڤتن 7.64 ميتر.