منتري بليا دان سوکن، خيري جمال الدين برکات، مريک ڤرلو ممبري ڤلواڠ سکالي ڬوس مپوکوڠ ڤروسيس ڤراوبهن يڠ دباوا اوليه بادن ايندوق بولا سيڤق نڬارا ايت دباوه کڤيمڤينن تونکو مهکوتا جوهر (TMJ)، تونکو اسماعيل سلطان ابراهيم.

“تکنن دان کريتيکن نيتيزن ترهادڤ بولا سيڤق تيدق عاديل...بريله ڤلواڠ کڤد ڤراوبهن يڠ سدڠ دلقساناکن اوليه FAM،” کاتاڽ کڤد ڤمبريتا سلڤس مراسميکن ڤرهيمڤونن اڬوڠ ڤمودا myPPP دويسما فيلکرا، دسيني هاري اين.

بلياو برکات دمکين کتيک مڠولس مڠنا؞ي کريتيکن نيتيزن ترهادڤ کدودوقن رنکيڠ سماس سکواد بولا سيڤق کبڠسا؞ن سرتا ڤراوبهن يڠ دباوا FAM.

سکواد هاريماو ملايا دباوه بيمبيڠن کتوا جورولاتيه کلاهيرن ڤورتوڬل، نيلو ۏينڬادا ملاکر سجاره تربوروق دالم کدودوقن رنکيڠ تربارو ڤرسکوتوان بولا سيڤق انتارابڠسا (FIFA) اڤابيلا مڠهوني تڠڬ ک-174، خميس لڤس.