دالم اکسي سڤاروه اخير دڤوست کونۏينشن جاکرتا (JCC)، دسيني، کيم وين مرا؞يه 8.3 مات تيواس کڤد مرجان صالحصوري دري ايران دڠن کوتيڤن 8.430 مات.

کجايا؞ن ايت برجاي منمتکن کماراو ڤيڠت نڬارا سلاما 16 تاهون دتماش ايت.