تركنل دڠن ڤڠڬيلن مو صلاح دالم كالڠن ڤمينت كلب بركنا؞ن، ڤما؞ين براصل دري مصر تله منچتوسكن ‘صلاح مانيا’ سهيڠڬاكن ڤمينتڽ سڠڬوڤ مملوق إسلام جک دي منجاريڠكن لبيه باپق ڬول اونتوق كلب ترسبوت.

ماله منوروت لاڤورن واشيڠتون ڤوس، اكسي چمرلڠ دان ڤرواتقن محمد صلاح ايت تله ممباوا كڤد ڤنورونن قدر جنايه كبنچين دان ڤرقومن دالم ليڬا ڤردان ايڠڬريس.

ڤڠاره ايكسيكوتيف ڤرتوبوهن بولا سيڤق مننتڠ ڤرقومن دأيروڤه (FARE)، ڤيارا ڤووور بركات، كمونچولن محمد صلاح تله منچتوسكن فينومينا بهارو دالم كالڠن ڤمينت بولا سيڤق بريتن يڠ تركنل دڠن سيكڤ كاسر دان كورڠ اجر.

”اين كالي ڤرتام ساي مليهت ڤڠهرڬا؞ن يڠ ڤوسيتيف، ڤنوه سماڠت دان تربوک يڠ توروت مليبتكن اڬام،“ كاتاڽ.

برداسركن لاڤورن ستاتيستيک FARE Network، ڤرتوبوهن بوكن كراجا؞ن يڠ بريبو ڤجابت دلندن يڠ مڠكاجي ديسكريميناسي دالم بولا سيڤق، ڤمينت بولا سيڤق بريتن مميليقي ڤراڠاي ڤاليڠ بوروق دنيا.

دالم اناليسيسڽ، ملالو؞ي 1,378 ڤرلاونن ڤد موسيم 2015-2016 دان 2016-2017، سباپق 539 اينسيدن مليبتكن ڤرقومن، انتي-سميتيک، هوموفوبيا، ناسيوناليس دان إسلامفوبيا دريكودكن ددنيا.

ڤمينت بولا سيڤق دري بريتن ترليبت دالم 59 اينسيدن بركنا؞ن يا؞يت يڠ ڤاليڠ باپق بربنديڠ نڬارا لا؞ين.

نامون كمونچولن محمد صلاح، 25، دالم كلب ليۏرڤول تله مڠوبه كأدا؞ن ترسبوت تراوتام دالم كالڠن ڤمينت بولا سيڤق بريتن.

ڤمينت يڠ تعصوب ترهادڤ ڤما؞ين ايت تله مڠڬلركنڽ سباڬاي ’راج مصر‘.

اكسي محمد صلاح دڤادڠ دان ڤرواتقنڽ يڠ اكن ملاكوكن سجود شكور ستياڤ كالي منجاريڠكن ڬول ’ملمبوتكن‘ هاتي باپق ڤمينت بوكن إسلام ليۏرڤول.