ڤريسيدن مجليس اوليمڤيک مليسيا (MOM) تن سري تونكو عمران توانكو جعفر ممبريتاهو اي ڤنتيڠ باڬي اتليت مودا منيمبا ڤڠالمن يڠ برڬونا دان منداڤت لاتيهن تربايق دمي ماس دڤن سوكن دمليسيا.

“تاهون دڤن مروڤاكن تيمڤوه يڠ امت سيبوق باڬي سوكن دنڬارا اين دڠن سوكن كومنويل دڬول د كوس اوستراليا ڤد اڤريل دان سوكن اسيا ک-18 جاكرتا-ڤاليمبڠ ڤد اوڬوس.

“مليسيا جوڬ منچاتت سجاره دڠن كلايقن جوليان يي دالم اچارا لونچور ايس ڤد سوكن اوليمڤيک موسيم سجوق دڤيوڠچڠ كوريا سلاتن ڤد فيبرواري.

“ميمڠ اي مروڤاكن تاهون يڠ سيبوق دان ڤد عامڽ تاهون يڠ امت برمعنا دڠن سموا ڤرساتوان سوكن تروس براوسها كرس منيڠكتكن تاهڤ باڬي سوكن ماسيڠ٢” كاتاڽ دالم ڤراوتوسن سمڤنا تاهون بهارو بارو٢ اين.

منوروت تونكو عمران سموا ڤرساتوان سوكن ڤرلو براوسها لبيه كرس دان برديكاري دان مڠيكوتي ايرا ڤروفيسيونل باڬي ممستيكن اورڬانيساسي مريک دأوروس دڠن بايق دان مڠمبيل كيرا كڤنتيڠن ڤارا اتليت.

بلياو بركات كجايان اتليت مليسيا دسوكن SEA ک-29 اداله ڤلتفوم تربايق باڬي منيڠكت دان منچاڤاي متلامت يڠ لبيه تيڠڬي دڤريڠكت اسيا دان دنيا.

“ساي مستي مچوچڤكن تهنئه كڤد سموا ڤيهق كران منجاديكن سوكن اين ساتو كجايان بسر برمولا دري كمنترين بليا دان سوكن يڠ دكتواي خيري جمال الدين يڠ جوڬ ڤڠروسي جاوتنكواس ڤڠنجور سوكن SEA مليسيا (MASOC)” كاتاڽ.