تنڤا منددهكن نام اتليت دان نڬري يڠ دواكيلي، ڤريسيدن ڤرساتوان اڠكت برت مليسيا (PABM)، داتوق ايوب رحمة بركات بادڠ ايت دداڤتي ڬاڬل دالم اوجين يڠ دجالنكن دڠن كرجاسام PABM، اڬينسي انتي دوڤيڠ مليسيا، كمنترين بليا دان سوكن سرتا مجليس سوكن نڬارا.

”دوكاچيتا دمعلومكن بهاوا سأورڠ اتليت اڠكت برت يڠ تله منجالني ساريڠن ترسبوت تله دداڤتي ڤوسيتيف دوڤيڠ دان دلارڠ اونتوق مپرتا؞ي Sukma كالي اين. اتليت ترسبوت اكن منجالني ڤربيچارا؞ن دالمن-تيندقن تاتاترتيب يڠ اكن دأداكن كمدين.

PABM مڠمبيل سريوس ايسو دوڤيڠ اين دمي منجاڬ نام با؞يق دان كأوڠڬولن سوكن اڠكت برت نڬارا اين. سموڬ اتليت يڠ مڠمبيل بهاڬين تراوتاماڽ ڤد Sukma كالي اين داڤت منونجوقكن اكسي يڠ تربا؞يق دان برسا؞يڠ اونتوق منداڤتكن ڤيڠت سرتا ڤڠالمن ڤد سوكن تربسر دنڬارا اين،“ كاتاڽ منروسي كپاتا؞ن دسيني.

بلياو بركات سراماي 165 اتليت اڠكت برت درڤد 14 ڤاسوقن سلساي منجالني ساريڠن ترسبوت دان هاڽ اتليت يڠ لولوس ساريڠن دبنركن براكسي ڤد Sukma كالي اين.

PABM جوڬ منروسكن كڤوتوسن اونتوق تيدق ممبنركن اتليتڽ مڠمبيل بهاڬين دالم مان٢ كجوهنن انتارابڠسا سلاما ستاهون ترماسوق سوكن اسيا جاكرتا-ڤاليمبڠ بارو٢ اين.

ايديسي ک-19 Sukma اكن برلڠسوڠ سچارا راسمي دري 12 هيڠڬ 22 سيڤتيمبر اين، مناوركن 427 ڤيڠت امس مليبتكن 29 جنيس سوكن دان 39 ۏينيو دكسموا 12 دا؞يره دڤيراق.