اهلي لمباڬ ڤمڬڠ امانه MyCare ڤروفيسور دوكتور محمد زين كندر بركات بلياو تركجوت اڤابيلا ستيباڽ دغزه ڤد اخير رمضان لالو ايت ترداڤت سراماي 2,500 ڤندودوق غزه ترڤقسا مريڠكوق دالم ڤنجارا كران كسالهن تيدق ممباير هوتڠ.

”مولا٢ بيلا كامي دمينتا اونتوق مپومبڠ اونتوق ممبيبسكن مريک اين سڤرتي كيت ’ممبنتو ڤساله‘. يڠ ساله تتڤ ساله.

”تتاڤي سلڤس ايت كامي ليهت مريک سباڬاي مڠسا دالم اسڤيک كمانسيان دان ڤرلو دبنتو كران كسمڤيتن هيدوڤ يڠ امت ساڠت. اين مپببكن مريک ترڤقست ممينجم دان اخيرڽ سواسان ايكونومي سماكين تروق اخيرڽ مريک ڬاڬل ملونسكن هوتڠ٢ ترسبوت.

”هارڤ٢ ڤرسڤيكتيف كمانسيان يڠ دتكنكن دالم ايسو اين بوكن ’ممبنتو ڤساله‘ كران مريک تيدق اد ڤيليهن كچوالي ترڤقسا برهوتڠ دمي سسواڤ ناسي تراوتام اونتوق يڠ سوده بركلوارڬ“ كاتاڽ.

اخيرڽ دالم ميسي کغزه تربهارو اين MyCare مپومبڠكن سباپق RM500,000 درڤد RM2 جوتا يايت جومله دان نيلاي هوتڠ٢ ’كمانسيان‘ اين باڬي ممبوليهكن ڤارا ڤساله دبيبسكن.