بيلڠن ڬولوڠن مودا يڠ تيدق براڬام اداله ساڠت تيڠڬي تراوتاماڽ دريڤوبليک چيچ يڠ جوملهڽ منچاڤاي سهيڠڬ 91 ڤراتوس.

کچندروڠن تيدق مڠانوت اڬام ترتنتو جوڬ تيڠڬي دأيستونيا، سويدن دان بلندا يڠ اڠکاڽ منچچه انتارا 70 هيڠڬ 80 ڤراتوس.

نامون ڬولوڠن مودا دڤولند، ليتوانيا دان اوستريا مڠاکو؞ي ممڤوپا؞ي ڤڬڠن اڬام ماسيڠ٢.

رعيت ايروڤه سچارا ظاهيرڽ مڠاکو مملوق اڬام کريستيان.

”نورما بهاوا اورڠ ايروڤه مملوق اڬام کريستيان، سوده تيدق برلاکو لاڬي دان موڠکين هيلڠ سلاماڽ اتاو ستيدقڽ تيمڤوه 100 تاهون اکن داتڠ،“ کات Stephen Bullivant کڤد The Guardian.

Bullivant مروڤاکن سأورڠ ڤنشرح تيولوڬي دان سوسيولوڬي دأونيۏرسيتي سين ت. مري دلندن يڠ منوليس حاصيل کاجي سليديق دلاکوکن ڤد 2014-2016 د12 بواه نڬارا ايروڤه تربابيت.

”دڠن ڤڠچوالين دببراڤ نڬارا، کچندروڠن ڬولوڠن مودا دأيروڤه اداله مريک تيدق ترايکت دڠن اڬام اتاو مڠاکو تيدق منجالنکن عبادة،“ جلس Bullivant.

تمبه Bullivant، سکيراڽ سساورڠ اينديۏيدو ممبسر دڠن ڤڠاروه اڬام يڠ قوات، مک ديريڽ ممڤوپا؞ي ڤنديديقن کأڬاما؞ن يڠ با؞يق.