كاجين ايت منداڤتي كماتين عاقبة ڬلومبڠ هاب اكن منيڠكت سچارا مندادق دكاوسن تروڤيكا دان سوبتروڤيكا لاڤورن يڠ دڤنتاو راڤت اوستراليا ايروڤه دان اميريكا شريكت (AS).

دتربيتكن دالم جورنل PLOS Medicine كڤوتوسن كاجين منونجوقكن داسر لبيه تڬس ڤرلو دلقساناكن باڬي مڠورڠكن ڤلڤسن ڬس رومه هيجاو كران ڤلڤسن ڬس ترسبوت يڠ رنده دكايتكن دڠن كماتين يڠ بركورڠن عاقبة ڬلومبڠ هاب.

سأورڠ ڤاكر دري London School of Hygiene and Tropical Medicine يڠ مڠتواي برسام كاجين ايت انتونيو ڬسڤاريني معلوم بهاوا ببراڤ نڬارا دسلوروه دنيا سدڠ دلندا ڬلومبڠ هاب يڠ مڠعاقبتكن كماتين.

كاتاڽ اداله ساڠت بركموڠكينن بهاوا ككرڤن ڬلومبڠ هاب دان كسنڽ اكن منيڠكت دباوه ڤراوبهن اقليم.

”نامون بريتا بايقڽ اداله جک كيت مڠاتسي ڤلڤسن ڬس رومه هيجاو اين كسن يڠ دجڠک ايت اكن بركورڠن“ كاتاڽ.

ڤپليديق بركات مريک برهارڤ كاجين مريک يڠ مڠڬوناكن موديل ماتماتيک ايت اكن ممبنتو ڤمبوات كڤوتوسن دالم مرانچڠ ستراتيڬي اونتوق ڤراوبهن اقليم.

موديل ايت مڠڬوناكن سيناريو يڠ بربيذا دان دكلسكن اوليه تاهڤ ڤلڤسن ڬس رومه هيجاو كسديان دان ستراتيڬي ڤپسواين سرتا كڤادتن ڤندودوق باڬي مڠڠڬركن اڠک كماتين بركايتن ڬلومبڠ هاب د 412 كومونيتي دسلوروه 20 بواه نڬارا دري 2031 هيڠڬ 2080.