لدقن اڤليكاسي تيليفون – كيني اد لبيه دوا جوتا اونتوق iPhone سهاج – تله مڠوبه كهيدوڤن سهارين اونتوق بربيليون اورڠ دسلوروه دنيا. اي تله ممبري چارا بهارو اونتوق كيت بكرجا دان برماين سهيڠڬاكن مانسي منجادي ليک سرتا تيدق ماهو ‘برڤيسه’ درڤد سكرين تيليفون.

مالهن Apple جوڬ تله موجودكن ايندوستري بهارو سباڬاي چونتوه ڤرخدمتن تيكسي e-hailing سڤرتي Uber تيدق اكن برجاي تنڤا اڤليكاسي تيليفون ڤينتر. سلاين ايت ڤمباڠونن ‘ڬدوڠ’ ترسبوت توروت منيڠكتكن ڤرمينتان باڬي ڤمباڠون ڤرايسين دان سكوله ڤڠكودن.

نامون اي جوڬ ممبوک ڤينتو كڤد ايرا ڤمباڠونن تيكنولوڬي يڠ سبلوم اين دخواطيري اڤليكاسي تيليفون ڤينتر تيدق اكن ممبري منفعة سڤنوهڽ كڤد ڤڠڬونا. سڤولوه تاهون لالو تيليفون بيمبيت بوكن ساتو كڤرلوان كڤد اورڠ راماي سلاين چيري-چيريڽ دڤروڬرمكن اوليه ڤڠلوار ترتنتو دان ڤڠخصوصنڽ كباپقن اداله ترحد.

مالهن iPhone سنديري ماسيه دڤريڠكت اول دڠن هاڽ انم جوتا ڤرنتي دجوال ڤد تاهون ڤرتام ڤڠلوارنڽ. كمودين مونچول App Store ڤرتام يڠ مناوركن 500 ڤروڬرم ڤلنچرنڽ سباپق 10 جوتا اڤليكاسي دموات تورون كباپقنڽ اداله ڤرماينن موده اليه.

ڤسايڠ Apple يايت GoogleAmazon دان Microsoft كمودينڽ ملنچركن ‘ڬدوڠ’ اڤليكاسي مريک يڠ ترسنديري سچارا كسلوروهنڽ كتيڬ-تيڬ ڤسايڠ Apple بركنان مناوركن كيرا٢ توجوه جوتا اڤليكاسي دالم تالين. دالم ڤد ماس يڠ سام Apple برجاي منجوال لبيه درڤد ساتو بيليون ڤرنتي iPhone.

سمنتارا ايت سباپق بربيليون دولر دجان اوليه شريكت startup سڤرتي UberSnapchatSpotify دان Angry Birds Rovio منروسي ڤمباڠونن اڤليكاسي مريک. Apple جوڬ تيدق تركچوالي. اڤليكاسي ‘ڤرچوما’ Apple سلالوڽ مماڤركن اعلان دان ممڤراوليه ڤنداڤتن درڤد لڠڬنن ڤڠڬونا سرتا ڤمبلين دالم اڤليكاسي.

‘ڬدوڠ’ اڤليكاسي Apple كيني منجادي سبهاڬين درڤد ڤرنياڬانڽ يڠ سماكين بركمبڠ. برسام-سام ڤرخدمتن Apple يڠ لاين ڬدوڠ اڤليكاسيڽ منجان ڤنداڤتن سباپق AS$33 بيليون (RM137 بيليون) سڤنجڠ تيمڤوه تاهون يڠ براخير مچ لالو.

شريكت ايت بركات سباپق لبيه AS$100 بيليون (RM415.2 بيليون) تله دباير كڤد ڤمباڠون اڤليكاسي سجق سديكد لالو. – AP