”ساي سوده ليهت اين سلاما سڤولوه هاري. كبتولن، كالاو ساي ڤرڬي كرجا ليوات ساي ڤرهاتيكن، ڤوكوق ڤيسڠ يڠ اد دتانه كوسوڠ اين چوكوڤ اونيک،“ كات حبليل اخوانا كڤد TribunNews.com.

حبليل، 32، ڤنشرح فاكولتي ايكونومي اونيۏرسيتي الوصلية يڠ كبتولن تيڠڬل تيدق جا؞وه دري لوكاسي ڤنموان ڤوهون ڤيسڠ ترسبوت ممبريتاهو، ڤيسڠ يڠ اد دتانه كوسوڠ ايت بربيذا درڤد يڠ لا؞ين.

”سچارا نورمل، ستياڤ تندن ڤيسڠ مڠلواركن ساتو جنتوڠ سهاج. كالاو 10 جنتوڠ، كن انيه دان تيدق سڤرتي بياساڽ،“ حبليل.

سمنتارا ايت زين العابدين، 49، يڠ تيڠڬل دجالن ڤرباتسن ممبريتاهو، ڤوهون ڤيسڠ برجنتوڠ 10 ايت عجا؞يب دان ترڬولوڠ سباڬاي اونيک دان انيه.

”بلوم ڤرنه اد كجادين سڤرتي اين. بارو اينيله اد تندن ڤيسڠ يڠ جنتوڠڽ 10،“ كات زينل.

كاتاڽ، سبلوم اين ترداڤت جوڬ سڤوهون ڤيسڠ جنيس ماهوني تومبوه اونيک دمرتاڤورا اڤابيلا ڤوكوق ڤيسڠ ايت مڠلواركن انم تندن ڤيسڠ.

ڤوكوق ڤيسڠ اونيک ايت دتانم دكبون ڤندودوق برنام سعيد دجالن ڤڠيرن عبدالرحمن، كلورهن كراتون، كچامتن مرتاڤورا، كابوڤاتين بنجر، كاليمنتن سلاتن.

منوروت سعيد، والاوڤون ڤوكوق ڤيسڠ اي كليهتن انيه تتاڤي ايت منونجوقكن ككواسا؞ن اﷲ كران مڠلواركن بواه يڠ لوار درڤد كبياسا؞ن.

”ساي مولا مليهت كأنيهن ڤوكوق ڤيسڠ ايت سلڤس سميڠڬو تندن ڤرتام مڠلواركن جنتوڠ دان بواه. سلڠ سميڠڬو ڤوكوق ڤيسڠ ترسبوت مڠلواركن دوا تونس بهارو.

”بلوم ڤون سمڤت ساي مميكيركن كجادين انيه ڤوكوق ڤيسڠ ايت، سلڠ ببراڤ هاري كمودين كلوار لاڬي امڤت تندن ڤيسڠ بهارو ڤد ڤوكوق يڠ سام، منجاديكن كسمواڽ انم تندن،“ كات سعيد.

ڤاكر تكسونومي تومبوهن سكاليڬوس ڤنشرح بيولوڬي FMIPA اونيۏرسيتس لمبوڠ، مڠكورت ڬوناون ممبريتاهو، جومله تندن يڠ تومبوه ڤد تانمن ڤيسڠ سبتولڽ ميمڠ بربيذا-بيذا.

”فكتور ڤوكوق ڤيسڠ بربواه لبيه درڤد ستندن دڤڠاروهي اوليه فكتور ۏاريتس دان ڬينيتيک تانمن ڤيسڠ ترسبوت.

”تاڤي مپدري جنيس ڤيسڠ اين اداله ماهوني، كموڠكينن بسر دسببكن اوليه اداڽ فكتور ڬينيتيک. ڤراوبهن فكتور ڬينيتيک دري نورمل منجادي ابنورمل دسببكن اوليه ڤڠاروه ليڠكوڠن،“ جلسڽ.