ماساكن تيدق، سزيڬيتۏر برسمڤادن دڠن كروسيا مروڤاكن انتارا باندر ڤاليڠ ميسكين ترلتق دولايه باراپا، سوده تنتو دڠن ڤنموان مقام اين، مک سيكتور ڤلنچوڠن سوده ڤستيڽ اكن ملونجق دڠن كحاضيرن ڤلنچوڠ تراوتاماڽ ڤيهق يڠ برمينت دڠن سجاره.

سـلامـا ايـن، هـڠـڬـري ساڠت تركنل دڠن ڤنيڠڬلن سجاره كراجا؞ن عثمانيه، دري تمڤت مندي، كاوسن ڤرتمڤورن تنترا، مونومن ڤنتيڠ سهيڠڬ منارا يڠ مروڤـاكـن سجـاره ڤـنيـڠڬـلـن سجق 150 تاهون (1541-1699)، سنڠ دجومڤا؞ي مرات-رات دهڠڬري.

بڬـايمـانـاڤـون، ڤـنيـڠڬـلن سجـاره اين تيدق باپق ممبري كسن اتاو كأونتوڠن دنڬارا ايت سهيڠڬ ممقسا ڤيهق بركواس اونتوق ملاكوكن ڤروموسي دالم سكالا بسر باڬي مناريق ڤرهاتين عموم.

تتاڤي دڠن ڤنموان مقام سليمان، موڠڬين سڬالاڽ اكن براوبه كيني.

ڤاكر ڤد جولاي لڤس تله مڠصحكن ڤڠڬالين سلاما همڤير دوا تاهون، اداله بنر مقام ايت ميليق ڤمرينته تراولوڠ ابد ک16- يڠ تله منيڠڬل دنيا ڤد 7 سيڤتيمبر 1566 ڤد اوسيا 71 تاهون.

بارو٢ اين، كتوا ڤپليديق دان اهلي سجاره، نوربت ڤڤ يڠ مڠتوا؞ي كومڤولن اين اونتوق مڠڬالي مقام سليمان يقين كأدا؞ن اكن براوبه  دسزيڬيتۏر.

“بنر، باندر اين تله ماتي كيني. رات٢ انق مودا سمواڽ سوده برهجره كجرمن دان لندن تتاڤي 450 تاهون لالو، سزيڬيتۏر مروڤاكن لالوان اوتام دالم سجاره ايروڤه.

“كيني، ‘سليمان يڠ هيبت’ بوليه ممباوا باليق ايرا كڬميلڠن، بوكن سهاج دباندر اين ماله سلوروه هڠڬري دڠن منجان ڤنداڤتن ملالو؞ي سيكتور ڤلنچوڠن. اندا توڠڬو دان ليهت سهاج.

“”سبلوم اين، باندر سزيڬيتۏر دڠن ڤوڤولاسي كورڠ دري 10,000 اورڠ هاڽ ممڤوپا؞ي ‘ببراڤ كرت’ هوتيل دان موتيل سهاج، نامون سلڤس اين، ماچم٢ اكن دديريكن،” كات ڤڤ كڤد AFP.