سياستن ڤورتل بركنا؞ن دكيلڠ – كيلڠ دتركي منداڤتي كانق٢ دڬوناكن اونتوق ممبوات ڤاكاين دM&S دان اسوس ماناكالا ڤلارين ڤولا بكرجا سچارا حرام ممبوات سلوار جين س دمنڬو دان زرا.

والاو باڬايماناڤون كسموا ڤميليق جنام تركنل اين منڬسكن مريک تله ممنتاو دڠن تليتي رڠكاين ڤمبكل شريكت دان تيدق برتولق انسور دڠن ڤنيندسن ترهادڤ ڤلارين اتاو كانق٢.

M&S ڤولا ممعلومكن، ڤمريقسا؞ن مريک منداڤتي تياد ڤلارين سيريا يڠ بكرجا درڠكاين بكلن شريكت مريک دتركي.

نامون ڤورتل بركنا؞ن ملالو؞ي رواڠن ڤانوراما منداڤتي سراماي توجوه كانق٢ سيريا بكرجا دساله ساتو كيلڠ اوتام ڤرونچيت بريتن ايت.