كتوا ڤڬاواي ايكسيكوتيف KAI، ايليسا لومبنتوروان ممبريتاهو، مودل انسان KAI دلاهيركن ملالو؞ي ڤنرڤن سيستم ڤڠهرڬا؞ن (reward system) كڤد ڤارا ڤكرجاڽ يڠ برڤريستاسي، بكرجاسام دالم كومڤولن دان سيكڤ جوجور.

“سبنرڽ تيدق سموا اورڠ موده ڬلڤ مات اڤابيلا ترجومڤا واڠ توناي برجومله جوتا روڤياه والاوڤون مريک يڠ منجومڤا؞ي واڠ ترسبوت بوكن اورڠ براد دان سوده ڤستيڽ ساڠت ممرلوكن واڠ اونتوق منجاديكن هيدوڤ لبيه سنڠ.

“مريک يڠ مميليقي سيكڤ جوجور سڤرتي ايت بوكن موده اونتوق دتمو؞ي كران واڠ سريڠ كالي ممبوات اورڠ مڠنڤيكن سو؞ال اينتڬريتي،” كات ايليسا اچارا ISS ميديا ايكسڤيريان س 2017 دميدن، سوماترا اوتارا، بارو٢ اين.

دالم مجليس ايت، KAI ممبريكن ڤڠهرڬا؞ن كڤد دوا ڤكرجا KAI يا؞يت عبداﷲ دان لقمان حمزه يڠ تله ممولڠكن سمولا واڠ توناي يڠ برجومله ڤولوهن جوتا؞ن روڤياه سماس مريک ملاكوكن كرجا٢ ڤمبرسيهن دڬرابق كريتا اڤي.

كدوا-دوا مريک كات ايليسا، ممبواتكن سلوروه ورڬ KAI مراس بڠڬ تراوتاماڽ ڤكرجا ڤمبرسيهن كريتا اڤي درڤد ڤيهق اتسن سهيڠڬ ڤكرجا باوهن.

عبداﷲ منجومڤا؞ي واڠ توناي Rp32 جوتا دتمڤت دودوق دالم بيڬ ڤلستيک برورنا ميره مودا سماس ملاكوكن ڤمبرسيهن كريتا اڤي لالوان سريبيله ميدن-رنتاو ڤراڤت، سوماترا اوتارا.

سأورڠ لاڬي ڤكرجا KAI، لقمان حمزه منجومڤا؞ي واڠ Rp12 جوتا سماس ممبرسيهكن ڬرابق كريتا اڤي لالوان ميدن-بينجاي، سوماترا اوتارا.