منوروت ڤورتل Oddity Central، ڤساوه براوسيا 52 تاهون، زو كيڠهوا مولا مميكيركن چارا انتوق ممبنتو ايستريڽ سجق تاهون 1993 اڤابيلا وانيتا ايت يڠ تله منجالني ڤمبدهن ممبواڠ بواه ڤيڠڬڠ كيريڽ دكسن ڤولا مڠالمي مسئله باتو كارڠ دبواه ڤيڠڬڠ كاننڽ.

دوكتور ممبريتاهو بهاوا ڤمبدهن ترلالو بريسيكو باڬي سسأورڠ يڠ ممڤوپا؞ي ساتو بواه ڤيڠڬڠ دان منصيحتكن مريک منچاري چارا الترناتيف سبلوم باتو كارڠ ترسبوت منجادي ترلالو بسر.

كيڠهوا بركات، اينسڤيراسي منچيڤتا كاتيل ايستيميوا ايت ترحاصيل ڤد تاهون 1997 اڤابيلا دوكتور منصيحتكن ايستريڽ برديري ترباليق سلاما ببراڤ مينيت ستياڤ هاري باڬي ممبنتو مپيڠكيركن باتو كارڠ دڠن موده.

دي مڠمبيل ماس سلاما سبولن مريک ڤلن دان مڠلواركن كوس سباپق 1,000 يوان (RM640.80) اونتوق مپياڤكن كاتيل ترسبوت يڠ باپق مڠڬوناكن بارڠ٢ ترڤاكاي دسكيتر رومهڽ.

كاتيل يڠ دريک خاص ايت ممڤو برڤوتر 360 درجه دان ممستيكن ڤڠڬونا براد دالم كأدا؞ن ترباليق ڤد سودوت يڠ ساڠت تاجم، دسمڤيڠ ممبريكن رڠسڠن ڬترن يڠ دحاصيلكن درڤد رودا تركتور اونتوق ممبنتو مڠلواركن باتو كارڠ سچارا سمولا جادي.

منوروت كيڠهوا، سلڤس مڠهابيسكن ماس سلاما 10 مينيت دودوق دأتس كاتيل ايت دالم تيمڤوه ليم هاري برتوروت-توروت، باتو كارڠ دبواه ڤيڠڬڠ ايستريڽ تركلوار دڠن سنديريڽ تنڤا سبارڠ راس ساكيت.